• Ankorna

Indisk löpanka

På gården finns renrasiga löpankor.